• Polityka prywatności

polityka-prywatnosci.png

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Operatorem Serwisu www.smartcrate.pl jest Smartcrate Andrzej Hajdukiewicz, ul. Sudecka 111/6, 53-128 Wrocław, NIP: 8992873504, REGON: 385096763, e-Mail: kontakt@smartcrate.pl, tel.: +48 792525018.

2. Serwis gromadzi Państwa informacje, a więc dane o użytkownikach i ich zachowaniu na kilka sposobów:
a). Poprzez dobrowolnie wprowadzane informacji w formularzach zamieszczonych na stronach Serwisu.
b). Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie, tzw. ciasteczek.
c). Poprzez gromadzenie logów serwera www, którego operatorem hostingowym jest firma SIEF-IT Sp. z o.o., funkcjonująca pod adresem internetowym www.skyshop.pl.

3. Serwis może także gromadzić dodatkowe informacje dotyczące parametrów połączenia takich jak czas oraz adres IP.

4. Dane gromadzone poprzez formularze zamieszczone na stronach niniejszego Serwisu nie są udostępniane podmiotom trzecim w inny sposób, niż użytkownik wyraził na to zgodę.

5. Dane podawane w formularzach zamieszczonych na stronach niniejszego Serwisu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, czyli np. w celu dokonania procesu zakupu czy też kontaktu handlowego.

6. Dane podawane w formularzach zamieszczonych na stronach niniejszego Serwisu mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, które technicznie realizują niektóre usługi, np. takie jak szybkie i bezpieczne płatności internetowe czy też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu współpracuje w tym zakresie.

2. PLIKI COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI

1. Serwis pod adresem internetowym www.smartcrate.pl korzysta z plików cookies, czyli tzw. ciasteczek.

2. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.smartcrate.pl.

3. Pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka zawierają dane informatyczne, są to w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika niniejszego Serwisu i przeznaczone są do prawidłowego korzystania ze stron internetowych niniejszego Serwisu.

4. Podstawowe dane, jakie zawierają pliki cookies to nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer identyfikujący plik.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w kilku następujących celach:
a). utrzymywania sesji Użytkownika niniejszego Serwisu po zalogowaniu, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie niniejszego Serwisu ponownie wpisywać danych takich jak login i hasło;
b). tworzenia statystyk pomagających zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy niniejszego Serwisu korzystają ze stron internetowych, dzięki czemu jest możliwość ulepszania ich struktury oraz zawartości;
c). określania profilów Użytkowników w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych oraz społecznościowych.

6. Pliki cookies zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujące z operatorem Serwisu sieci reklamodawców oraz partnerów. W tym celu pliki cookies mogą zachować także informację o ścieżce nawigacji użytkownika czy też czasie pozostawania na określonych stronach.

7. Nie zaleca się stosowania ograniczeń plików cookies, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych niniejszego Serwisu.

8. Zalecamy dokładnie zapoznać się z polityką ochrony prywatności firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach przede wszystkim z polityką ochrony prywatności Google Analytics.

9. Przy pomocy narzędzia https://www.google.com/ads/preferences/ Użytkownik ma możliwość przeglądania oraz edytowania informacji wynikających z plików cookies w zakresie informacji o preferencjach Użytkownika, które gromadzone są przez sieć reklamową Google.

10. W ramach niniejszego Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania jakim jest przeglądarka internetowa. Natomiast stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub też do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

11. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych, czyli przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika jednak Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarki internetowe umożliwiają usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies, szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik Serwisu.

12. Jeżeli Użytkownik Serwisu nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Niniejszy Serwis zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a nawet w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych www.

3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH

1. Dane podlegają ich udostępnianiu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach, które są prawnie dozwolone.

2. Dane, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez niniejszy Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

4. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.smartcrate.pl jest Sprzedawca.

5. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są zgodnie z wolą Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
a). W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b). W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@smartcrate.pl.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej Umowy.

4. LOGI SERWERA

1. Niektóre informacje dotyczące zachowań Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej niniejszego Serwisu.

2. Dane tego typu są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

3. Przeglądane zasoby przez Użytkowników identyfikowane są poprzez adresy URL.

4. Ponadto zapisowi mogą podlegać następujące informacje: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, HTTPS, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika oraz Informacje o adresie IP.

5. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

  • Sklep zamknięty

Przerwa techiniczna